Achtergrondinformatie Rob Hermans

Rob Hermans (1963)

In een ver verleden behaalde ik een diploma van ‘licentiaat in de Criminologie’. Als studierichting was criminologie heel interessant. Het had diepgaande effecten op mijn zienswijze op maatschappij en cultuur, en leerde me om met een open blik te kijken naar etiketteringen zoals bv. de begrippen normaal-abnormaal. Professor Steven de Batselier vervulde hierbij een cruciale rol. Qua werkzekerheid kon je met dit diploma niet veel uitrichten, tenzij ik ervoor had gekozen om rijkswachtofficier, politiecommisaris of gevangenisdirecteur te willen worden. Dit was niet direct de beroepskeuze die ik voor ogen had; dus ik experimenteerde wat. Ik werkte o.a. als psychiatrisch verpleegkundige (op een gesloten observatie-afdeling, met in die tijd nog platspuiten, isolatiecel en dwangbuis); als technicus-opvoeder (klusjesman) in een project van Beschermd Wonen, en als offsetdrukker (ik bedrukte zelfs een tijdje wijnkurken). En heel vaak was ik bewust werkloos, en vervulde ik de rol van huisman: ik zorgde voor mijn twee dochtertjes, deed een gedeelte van het huishouden en renoveerde ons huis.

Op gevoelsvlak was ik eveneens zoekende en ik verloor mezelf steeds meer in een spaaklopend huwelijk. Heel toevallig kon ik in iemands plaats deelnemen aan een therapeutisch (Gestalt)weekend, en daar voelde ik: ‘dit’ wil ik ook aan mensen kunnen aanreiken. Het was de start van een intens persoonlijk groeiproces, waarbij ik vanuit diverse therapeutische methodes een pak kennis over mezelf vergaarde.
De ontmoeting met emotioneel lichaamswerk® (ELW®) was echter de katalysator die ik nodig had om de opgedane kennis te integreren in mijn lichaam, en mijn gevoelens te be-leven. Het was voor mij een enorm boeiend experiment om, in een veilige omgeving, datgene wat ik voelde te vertalen in nieuw gedrag. En om op deze wijze beetje bij beetje uit de mij zo bekende, maar eveneens zo beperkende, vastgeroeste rolpatronen en overtuigingen te stappen. ELW® leerde me om de drie cruciale vragen -Wie ben ik?, Wat wil ik?, en wat doe ik?- vanuit mijn wezenskern te beantwoorden...

In 1995 behaalde ik het belangrijkste diploma van mijn leven: ‘bio-energetisch emotioneel lichaamstherapeut’. Kort erna koos ik ervoor om voor de tweede keer te durven trouwen. Brigitte Pasteels werd mijn levensgezel en collega en kon een tijd mee ‘genieten’ van mijn dochters uit mijn eerste huwelijk. Ondertussen staan ze reeds op eigen benen, en zoeken ze hun weg op hun unieke wijze.

Sinds 1996 gebruik ik ELW® om mensen in groep of individueel te begeleiden op hun pad. Ik werk als ‘volledig zelfstandige’ binnen onze eigen prakijk ‘Emovere’ die ik samen met mijn partner oprichtte.

 

Mijn kernwaarden in het werken met mensen:

Enthousiasme Ik geniet nog steeds met volle teugen van het werk dat ik koos. Mijn enthousiasme wordt ondersteund door wat ik op persoonlijk groeivlak bij mensen zie gebeuren, en de feedback die ik erover krijg. Dagelijks word ik nog steeds verrast door de wondertjes die ELW veroorzaakt...

Creativiteit, uitdaging, intuïtie. ELW als groeimethode biedt veel ruimte voor mijn eigen creativiteit (bv. in het ontwerpen van nieuwe programma’s en oefeningen). In individuele begeleiding werk ik niet vanuit een vooraf bepaald strak schema. Ik stem mij af op de uniciteit van ‘jou, als cliënt’. En natuurlijk heb ik kapstokken en therapeutische bagage die op jou van toepassing zijn. Maar uiteindelijk is er pas echt stroming wanneer ik vanuit ‘afstemming’ en in een open relationele verbinding met jou ‘werk’.

Integriteit. Mijn werk als therapeut is gestoeld op een diep respect voor ieders uniciteit en grenzen. Het opbouwen van een sfeer van veiligheid en vertrouwen creëert hierbij de beste voedingsbodem voor individuele groeiprocessen.

 

Wat steekt er in mijn bagage als begeleider?

 
Extra info:


 
home


Valid HTML 4.01 Transitional